Триглав комплет +

Триглав комплет + обезбедува врвна заштита за најважните аспекти од животот, нудејќи притоа можност за заштеда и до 40%.

Триглав комплет + е пакет наменет за сите, кои сакаат безбедност за себе и за своите најблиски. Врвната здравствена заштита што ја нуди Триглав Осигурување, во овој пакет е надополнета со осигурување на вашиот дом и на вашиот автомобил, а притоа ви обезбедува заштеда и до 40%.


Пакетот ги вклучува следните видови на осигурувања: 


Дополнителни покритија во Триглав Комплет +

Доколку одлучите да склучите Триглав Комплет +, во рамките на пакетот бесплатно ви се вклучени и покритие за патување до 10 дена во Европа за целото семејство, како и активирање на услугата автомобилска асистенција, „КОМФОРТ пакет“.

Мој Триглав комплет +

Видови на пакети
Кога веќе имате некое од осигурувањата
Придобивки на Триглав комплет +

Триглав комплет + може да се оформи како индивидуален пакет, за ваша лична заштита, а можете да оформите и семеен пакет и да го заштитите вашето цело семејство, сѐ зависи од вашите потреби. 

Доколку веќе имате некое од осигурувањата коишто се дел од Триглав комплет +, чекор поблиску сте до заштеда. 

Погрижете се да го оформите вашиот Триглав комплет + пред да ги обновите тековните осигурувања, или пак пред да склучите ново осигурување, бидејќи заштедувате вие, а со тоа и вашето семејство.

  • Триглав комплет + обезбедува заштеда до 40%;
  • Пакетот нуди осигурувања под многу подобри услови, отколку кога би ги одбрале осигурувањата одделно;
  • Триглав комплет + овозможува во пакетот да вклучите и ваши тековни осигурувања.

Проверете ги предностите и на другите пакети

Дознајте повеќе за Триглав комплет, обезбедете ги домот, автомобилот и семејството и заштедете и до 50%.

Колку повеќе осигурувате, толку повеќе добивате.

Заинтересирани сте за достапно доброволно здравствено осигурување? 

SOS пакетот е одлична солуција за заштита од финансиските последици при операции и тешки болести.

Зошто пакетно осигурување?

Пакет осигурувањата на Триглав ги штитат најважните сегменти од вашиот живот, а притоа нудат значајна заштеда. Наменети се за секое семејство, кое се грижи за својата безбедна иднина. 

Не оставајте ништо на случајност, осигурете го најважното.