Автомобилска одговорност

Пресметајте премија за вашето возило

Калкулаторот за автомобилска одговорност моментално не е достапен.




Сила на моторот во KW
Колкав попуст ви следува
Доплатоци за TAXI возила
за осигурување на возила што се издаваат под наем „рент а кар“ возила
за патнички и комби возила кои имаат над 5 седишта (покрај седиштето на возачот)
Возраст на договорувачот
Попусти 10% попуст за воени инвалиди, трудови инвалиди кои при купување на патнички автомобили имале право на намален данок
(Истиот се однесува само за едно возило со презентација на соодветна писмена документација)
Бруто премија АО 3414 ден
Премија за стакло 1700 ден



Complementary Content
${loading}