Ugodnosti

Do 10 % popusta
na stalnost

Za vse, ki ste pri nas nezgodno zavarovani več zaporednih let.

За посигурен чекор

Покритија од незгода за лица на возраст од 14 до 75 години.

Погрижете се можните последици од незгода да не бидат и финансиско оптоварување. 

Можете да изберете меѓу два вида на гаранции:  

  • неограничено: осигурени сте при извршување на редовна работа и во слободно време, 
  • ограничено: осигурени сте за време на извршување на редовна работа, на службените патувања и на состаноци, како и при извршување на други активности по налог на осигурувачот. 

Покритија

Висината на осигурителната премија зависи од неколку фактори

  • Вклучените ризици, за кои што сакате да се осигурите; 
  • Висината на осигурителна премија за поединечни ризици;
  • Работата што ја извршувате,
  • Други фактори. 

Триглав комплет +

Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштедете и до 40 %.
Повеќе