Ништо не е поважно од нашето здравје

Со склучување на осигурување на операции се грижите за сопствената и иднината на вашите најблиски.

Животот е полн со изненадувања кои некогаш не се толку пријатни. Но едно е сигурно, никогаш не знаеме кога ќе ни треба операција. Затоа е добро да знаеме дека имаме обезбедена подршка и помош во најстресните моменти во животот.  Обезбедете си осигурувањето на операции, кое што е дополнување на осигурувањето на вонболничко и болничко лекување

За осигурувањето

КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ОСИГУРИ
ШТО ПОКРИВА ОВА ОСИГУРУВАЊЕ
ДОПОЛНИТЕЛНИ ОСИГУРУВАЊА
ГОДИШНА ПРЕМИЈА
ПОПУСТИ И ПОВОЛНОСТИ
КОНТАКТ И ПАРТНЕРИ


 • Секој, кој има статус на осигуреник во системот на задолжително здравствено осигурување и кој има склучено осигурување на специјалистичко вонболничко и болничко лекување,
 • Лица-странски државјани, со регулиран престој во Р. Македонија, кои не се осигурени во Фондот за здравствено осигурување на Р. Македонија и кои имаат склучено осигурување на специјалистичко вонболничко и болничко лекување,
 • Деца и малолетни лица можат да се осигурат на иста полиса со родителот.Покритие Осигурена сума Територијално покритие Франшиза
Сите операции освен операциите од долунаведените области, каде се покриваат само трошоците за оперативниот зафат.
10.000 €
Република Македонија, Република Турција и Република Словенија Без Франшиза
Операции за кои на територија на Република Македонија:- не постои можност за лекување во државата, а во Република Турција и Република Словенија постои соодветна медицинскапроцедура неопходна за лекување; и- ако хируршкиот зафат го врши визитинг лекар. Во овој случај покрај трошоците за операција, за која осигуреникот има добиено претходна согласност од Осигурувачот, му следуваат и:
Трошоци за превоз до Турција или Словенија во обата правци за осигурено лице
200 € во еден правецВид на превоз:
авионски, или копнен, по избор на осигуреникот
Трошоци за превоз до Турција или Словенија во обата правци за придружба на осигуреното лице – член на семејство
200 € во еден правецВид на превоз:
авионски, или копнен, по избор на осигуреникот
Трошоци за ноќевање
до 50 € за едно ноќевање.
Максимален престој еднаков со престојот на осигуреникот во болница
Операции како последица на заболувања од горни дишни патишта 30 % франшиза

Малигните заболувања  се вклучени во осигурувањето на операции како дополнително покритие, кое клиентот треба сам да одбере да го додаде.

Покритието за осигурување на операции на малигни заболувања важи на териториите на Република Македонија, Република Турција и Република Словенија.


ГОДИШНА ПРЕМИЈА

Годишната премија зависи од возраста на осигуреникот и може да се плаќа на еднакви месечни рати - до 12.Возраст Годишна премија за осигурување на операции во зависност од возраст
0 – 18 2.920 денари
19 – 40 4.970 денари
41 – 50 8.550 денари
51 – 60 13.690 денари
61 – 65 16.750 денари
65 и повеќе Премијата дополнително се одредува

Дополнително, во рамките на семејниот пакет осигурениците добиваат попуст, кој што зависи од бројот на осигурени членови, поточно:

 • 9% за осигурување на два члена
 • 10% за осигурување на три членови
 • 11% за осигурување на четири, или повеќе членови


Останати поволности:


 • Попуст за непријавени штети: 5% годишно, 15% максимум
 • Попуст доколку се склучи осигурување со 20% франшиза: 10%
 • Попуст доколку се избере територијално покритие само за Република Македонија: 10%


Контакт центарот Инфо-здравје ви стои на располагање од 08 до 20 часот за сите дополнителни информации и прашања, поврзани со услугите на Доброволното приватно здравствено осигурување.

 

Инфо-здравје врши закажување на прегледи, издава гаранции и посредува при комуникација со давателите на здравствени услуги со кои што Триглав Осигурување има воспоставено деловна соработка.


E-mail адресата на Инфо-здравје е info.zdravje@triglav.mk, додека телефонските контакти се:

 • •0800 02222
 • •389 2 51 0222


Партнери на Триглав Осигурување:

 

1. ПЗУ Аџибадем Систина

2. ПЗУ РЕ-МЕДИКА

     a. ПЗУ ПРИМА-МЕД

3. ПЗУ НЕУРОМЕДИКА

4. ПЗУ Плодност, Битола

5. ПЗУ Специјализирана болница Жан Митрев

6. ПЗУ Систина Офталмологија

7. ПЗУ Авиценалаб

8. ПЗУ Деница

9. ПЗУ ПЗУ Еуроиталија Скопје

10. ПЗУ Фармахем

11. ПЗУ Моја Болница

12. ПЗУ Оне Хоспитал, Тетово

13. ПЗУ Геталдус

14. ПЗУ Толовски

15. ПЗУ Менада

16. ПЗУ Долорес

17. ПЗУ Мегамед

18. ПЗУ МедикаС

19. ПЗУ Биотек

20. ПЗУ Др. Маја Шушлевска

21. ПЗУ Дијагностички центар, Охрид

22. ПЗУ Кардиолаб, Охрид

23. ПЗУ Ендомедика, Охрид

24. ПЗУ Офталмолошки центар, ОхридТриглав комплет +

Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштедете и до 40 %.
Повеќе
Проверете ги останатите можности за здравствено осигурување
Погледнете

Најчесто поставувани прашања

Дали моите лични податоци се безбедни со OneID?

Да, вашите податоци за идентификација се сосема безбедни со OneID. Вие давате одобрување преку мобилната апликација OneID за секој поединечен пренос на Вашите податоци до мобилните или веб апликации на правните лица чии што услуги сакате да ги користите, а каде што е потребно да се идентификувате или електронски да потпишете.

OneID услугата е обезбедена од Кибс АД Скопје, којшто е регистриран Давател на доверливи услуги и Давател на услуги за електронска идентификација.


Дали клиентите ќе имаат проблем при регистрација на електронски идентитет со документи за лична идентификација со валиден рок, но со старото име на државата.

Доколку документот е со валиден рок на важност, клиентите можат да регистрираат дигитален профил на OneID. Можни се проблеми при верификување на лични карти на стари обрасци, во кој случај клиентот потребно е да се обрати на KibsTrust кој е давател на оваа услуга. Контактите на KibsTrust се е-адреса: helpdesk@kibstrust.com, тел:  02 5513 444.


Што е потребно за да се креира електронски идентитет на OneID?

За издавање на Ваша електронска идентификација - OneID Ви се потребни:

 • Мобилен уред кој поддржува биометриска автентификација
 • Валидна e-mail адреса
 • Мобилен телефонски број (само македонски мобилни броеви)
 • Валидна лична карта или пасош

Напомена: Пред да ја започнете постапката активирајте ги опциите за биометриска идентификација на мобилниот уред (препознавање на лице и отпечаток од прст).

 Чекор 1: Инсталација на мобилната апликација OneID на Вашиот мобилен уред преку AppStore, Play Store или App Gallery, зависно од видот на Вашиот мобилен уред, или преку линкот поставен на веб страницата www.oneid.mk.

Чекор 2: Пополнување на форма за регистрирање на OneID  и давање на согласност за обработка на личните податоци. Прифаќање на условите за користење на услугата и Политиката на приватност. „Регистрирај се“.

Чекор 3: Потврдување на e-mail адресата преку внес на верификацискиот код добиен на истата.

Чекор 4: Најава со корисничкото име и лозинка внесени при регистрацијата.

Чекор 5: Далечинска верификација на идентитетот на физичкото лице. Процесот подразбира автоматизирано утврдување на идентитетот преку фотографирање на документ за лична идентификација (лична карта или пасош), правење на профилна слика (selfie) и видео во живо. После успешната верификација на идентитетот, се преминува кон активација на OneID, генерирање и преземање на квалификуваниот сертификат.

Чекор 6: Активација на OneID и преземање на квалификуваниот дигитален сертификат.


Дали можам да извршам пријава на осигурен случај за член на семејството?

Да, можете да пријавите осигурен случај од доброволно приватно здравствено осигурување, но само за малолетно лице кое е член на вашето потесно семејство.

Според Законот за заштита на лични податоци, медицинската документација претставува посебна категорија на чувствителни лични податоци, не е овозможено полнолетно лице да пријавува осигурен случај по доброволно приватно здравствено осигурување за друго полнолетно лице.


Како да пристапам и како да се најавам на апликацијата за пријава на осигурен случај по доброволно приватно здравствено осигурување на Триглав?

На апликацијата за пријава на осигурен случај по доброволно приватно здравствено осигурување можете да пристапите преку линкот Триглав Осигурување (triglav.mk), се најавувате со внесување на корисничко име (e-mail) и лозинка кои сте ги креирале на OneID апликацијата за да регистрирате Ваш електронски идентитет.


Дали има разлика во начинот за пријава на осигурен случај, односно барање надомест и начинот за барање на гаранција?

Секако постои разлика. За доставување на барање за гаранција за одредена здравствена услуга, најпрво го пополнувате Образецот за барање на гаранција кој може да го најдете на линкот Барање за издавање на гаранција ДЗО - web (triglav.mk) .

 • Во полето Датум на користење на здравствена услуга се внесува датумот од медицинскиот документ кој го прикачувате.
 • Во полето Медицинска документација го прикачувате медицинскиот документ со препораката за која што барате гаранција за здравствена услуга. 
 • Во полето Останато го прикачувате пополнетиот Образец за барање на гаранција.


Дали има друг начин за пријава на осигурен случај освен преку дигиталната платформа?

Да, доколку и понатаму се соочувате со потешкотии при пријава на осигурен случај преку веб апликацијата, имајте предвид дека секогаш е достапна опцијата за пријава  на осигурен случај со поднесување на документацијата во главното седиште на Триглав Осигурување на адреса: Бул. 8-ми Септември бр.16 (поранешен комплекс Ми-Да) секоја работен ден од 08:00 - 16:00 часот или по пошта на истата адреса.

Рокот за пријава на штета по доброволно здравствено осигурување е 90 дена.


Погледнете ги останатите покритија