Центар за грижа за клиенти

Доколку имате потешкотии или прашања, повикајте го нашиот Центар за грижа за клиенти.

Центарот ви е на располагање секој работен ден од 08:00 до 20:00 часот. Можете да се јавите на некој од наведените телефонски броеви, или пак да нѐ контактирате на електронската адреса contact@triglav.mk.

Асистентски услуги