Новости

Актуелно

10. 07. 2024
Заваровалница Триглав успешно издаде субординирана обврзница
Издавање на обврзница како дел од редовните активности на Групацијата Триглав за управување со капитал
04. 07. 2024
Триглав повторно доби висок кредитен рејтинг „А“ од S&P
Капитализацијата на групацијата се оценува како стабилна и на високо ниво според ажурираниот модел на капитал на S&P
04. 07. 2024
Прелиминарни активности поврзани со можното издавање на субординирана обврзница
Редовни активности за управување со капитал и потенцијал за раст и развој на Групација Триглав
04. 06. 2024
Акционерите добиваат бруто дивиденда од 1,75 евра по акција
На 49-тото собрание на акционери на Заваровалница Триглав, назначени двајца нови членови на надзорниот одбор
22. 05. 2024
Висок раст на профитот и силни перформанси во сите сегменти
Групација Триглав на крајот на првиот квартал проценува дека ќе ги постигне годишните насоки за добивката
26. 04. 2024
Известување за редовно годишно собрание на акционери на Заваровалница Триглав д.д.
Управниот одбор на Заваровалница Триглав го свика 49-то собрание на акционери, кое што ќе се одржи на 4-ти јуни, 2024-та година.
02. 04. 2024
Ревидиран годишен извештај на Групација Триглав и Заваровалница Триглав за 2023-та година
Резултатите во 2023-та година под негативно влијание на еднократните настани, оваа година се очекува нормализирање на работењето
01. 04. 2024
Триглав Осигурување со нова услуга - онлајн пријава на осигурен случај преку OneID
Онлајн пријава за надомест на трошоци по доброволно здравствено осигурување
06. 03. 2024
Неревидирани податоци за работењето на Групација Триглав
По година исполнета со предизвици, во 2024-та година се очекува нормализирање на работењето на Групација Триглав
09. 01. 2024
Оглас за вработување на Водител на Одделение за инфраструктура (Head of Infrastructure Unit)
Триглав објавува оглас за вработување на Водител на Одделение за инфраструктура (Head of Infrastructure Unit)
28. 12. 2023
Успешна година за Триглав Осигурување
Интервју на Глaвниот извршен директор Ѓорѓе Војновиќ за The Economist - Светот во 2024-та
13. 12. 2023
Оглас за вработување на Стручен соработник за штети од доброволно здравствено осигурување
Триглав објавува оглас за вработување на Стручен соработник за штети од доброволно здравствено осигурување