Заштитетете ги компјутерите

Осигурете ги компјутерите и придружната опрема пред да дојде до нивно оштетување.

Осигурувањето на компјутери обезбедува покритие за уништување, оштетување и исчезнување на осигурената опрема како последица на провална кражба и разбојништво.

Осигурувањето ја покрива штетата на компјутерите и нивната опрема. Во покритието можат да се вклучат и преносни компјутери за време на пренос, односно превоз.

ШТО ПОТОЧНО ОСИГУРУВАМЕ?

  • електронски компјутери и слични направи со придружната опрема;
  • помошни машини и уреди;
  • банкомати;
  • климатски и енергетски уреди;
  • инсталации;
  • процесни компјутери за водење технолошки процеси.


Cyber осигурување

Поради зголемената изложеност на компаниите на сајбер закани, обезбедувањето сигурност во оваа област станува сè поважно. За да ги покриеме последиците од овие закани, подготвивме осигурување за сајбер безбедност.

Сајбер-ризикот е растечка грижа за институциите, компаниите, поединците и финансиските пазари. Зголемениот број на сајбер инциденти, понатамошната дигитална трансформација и новите регулаторни иницијативи во ЕУ го зголемуваат ризикот и за вашиот бизнис. Меѓутоа, со воведувањето на Општата регулатива за заштита на податоците (GDPR), овие ризици поради финансиските казни можaт да претставуваат дополнителни непредвидени трошоци за компанијата.