Бидејќи незгодата не мирува
Незгода
Колективна безбедност за сите вработени во случај на несреќа.
Здрави вработени - додадена вредност за компанијата
Здравје
Обезбедете им на вработените брз пристап до лекар специјалист и враќање на работа што е можно поскоро.

Осигурување за вработените

Обезбедете дополнителна сигурност и финансиска заштита за вашите вработени.

Осигурувањето од незгода им обезбедува на вработените заштита за време на нивната редовна работа и во слободно време. Обезбедете дополнително социјално осигурување за вработените и нивните најблиски преку здравственото осигурување

Триглав бизнис комплет

Одберете ги покритијата кои што најмногу ви одговараат.
Повеќе