Осигурете ја безбедноста на вашите вработени
Колективно осигурување од незгода
Обезбедете ја сигурноста на вашите вработени и заштитете ги процесите во вашата компанија.
Менаџерско осигурување
Менаџерско осигурување
Обезбедете ги задоволството и лојалноста на вашите клучни кадри.
Осигурување од незгода за спортисти
Осигурување од незгода за спортисти аматери
Осигурувањето е наменето за спортисти, кои аматерски се занимаваат со спорт и кои се регистрирани членови на спортски друштва.

Обезбедете сигурност за вашите вработени

Заштитете ги вашите вработени, а тие ќе ве наградат со добро завршената работа.

Вашите вработени се еден од клучните фактори за да го направите вашиот бизнис ефикасен и стабилен. Придонесете  да се чувствуваат безбедно и покажете им дека се грижите за нивната безбедност и здравје.

Триглав бизнис комплет

Одберете ги покритијата кои што најмногу ви одговараат.
Повеќе