Осигурени службени возила во странство
Зелена карта
За осигурено возило и во странство
Бидете безбедни и во странство
Патувања
За поголема сигурност во странство - непредвидените настани да не ви бидат преголем финансиски товар и да ви останат само убави сеќавања од вашите патувања.

Безбедни и во странство

Осигурување за деловните патувања и работа во странство

На секое патување во странство, без разлика дали е деловно патување или работа во странство, вас и вашите вработени може да ги изненади непредвидлив настан. Затоа со право осигурување за сите, кои службено ќе патуваат во странство, безбедно и безгрижно за компанијата и вработените ќе ги олесните финансиските терети кои можат да настанат како последица од непредвидливи настани.

Не заборавајте да обезбедите зелената карта, на сите службени возила со кои вработените патуваат во странство, таа служи за ваша заштита во случај на сообраќајна незгода во странство, доколку причинителот е лице коешто патува со тоа возило. 

Незгоди се случуваат секаде, затоа, не заборавајте на личната и безбедноста на вашите вработени. Тоа можете да го обезбедите со колективното осигурување од незгода, на тој начин ќе обебедите покритие за возачот и за патниците во автомобилот.

Тука е и Триглав автомобилската асистенција, која што нуди 24-часовна поддршка во Македонија и во земјите од Европа, коишто спаѓаат во системот на зелена карта. Асистенцијата е наменета за сите видови на моторни возила и моторцикли. 

Триглав бизнис комплет

Одберете ги покритијата кои што најмногу ви одговараат.
Повеќе